Дистанційне навчання групи № 38


2022-2023 н.р.

22.10.2022

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Тема: Японія

1.       Опрацюйте параграф 13 підручника https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dNkCnU0eKmpp0QZ-LNpp3m0uX_DOzYsL

2.       Поданий матеріал законспектуйте в зошит - https://uahistory.co/compendium/11klasvs/32.html

 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема: Утвердження ринкової економіки. Запровадження національної валюти – гривні. Специфіка приватизації. Становлення, прояви олігархічної системи.

1.      Опрацюйте відеоурок за покликанням - https://www.youtube.com/watch?v=5N6eCCW3G4Y

2.      Оформіть конспект


15.10.2022

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ТЕМА: Президентські вибори 2004 р. Помаранчева революція.

1.         Перегляньте відео «Президентські вибори 2004 р. Помаранчева революція» - https://www.youtube.com/watch?v=Y4G6HTtLb3g

2.         .Перегляньте відеоурок «Помаранчева революція» https://www.youtube.com/watch?v=Y4G6HTtLb3g&list=PLFVSJgZgf7h-qJBQG9cs8SUSNKxKdqt0k&index=37

-       «Помаранчевій революції 15 років:хронологія події» - https://www.youtube.com/watch?v=YQWbFIoof-0
2. Пройдіть тестування за посиланням - https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7949724
На основі даних матеріалів оформіть конспект.

15.10.2022

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Тема: Країни Центрально-Східної Європи у першій чверті ХХІ ст.:їхня роль у сучасних міжнародних відносинах

1.       Опрацюйте відеоуроки за покликаннями:

-           https://www.youtube.com/watch?v=cNa_PpkweyU

-          https://www.youtube.com/watch?v=b-3kC4vPzWs

2.       На основі поданих матеріалів оформіть конспект

3.       Пройдіть тестування - https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1763102 – 1 спроба – час виконання 30 хвилин


13.10.2022

ІСТОРІЯ УКРАЇНи 

Тема:        Державотворчі процеси. «Партія влади». Особливості багатопартійної системи. Прийняття Конституції України 1996 рік.

1.Матеріали для опрацювання теми розміщено за покликанням - https://docs.google.com/document/d/1Jz206VWJvFfR2oTWF_CYSPM56VFeHl9o/edit?usp=sharing&ouid=113652301679147954325&rtpof=true&sd=true

2. Електронна версія підручника - https://drive.google.com/file/d/190pypWP1u2wFuTPeDUOwMIbXpPFSLxyw/view?usp=sharing


11.10.2022

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Навчальний проект: «Роль пропаганди в тоталітарному суспільстві»

1.      Опрацюйте презентаційний матеріал – https://docs.google.com/presentation/d/179P9qXHGXFz4QapEjWbizjpn9FX6CrGm/edit?usp=sharing&ouid=113652301679147954325&rtpof=true&sd=true

2.      Опрацюйте текстовий матеріал - https://encyclopedia.ushmm.org/content/uk/article/nazi-propaganda

3.      На основі поданих матеріалів оформіть конспект та напишіть власні роздуми про те яку роль відіграла пропаганда в тоталітарному суспільстві.

     ОСНОВИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

1. МАТЕРІАЛ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ РОЗМІЩЕНО ЗА ПОКЛИКАННЯМ - https://igov.org.ua/subcategory/1/4/situation/26

Оформіть конспект на основі поданого матеріалу

08.10.2022

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ


КОНТРОЛЬНА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ: «Відновлення державної незалежності україни, її роль у розпаді СРСР»

1.       Завдання для виконання контрольної роботи розміщено тут - https://docs.google.com/document/d/1USMfl-AeIfRBqlsO--1J_O25HmL5G7Gs/edit?usp=sharing&ouid=113652301679147954325&rtpof=true&sd=true


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

08.10.2022

Тема:ПЕРЕБУДОВА В СРСР та «Оксамитові революції» в Європі

Криза, яка охопила країни соцтабору наприкінці 80-х рр. проявилася в економічній, політичній, ідеологічній та моральній сферах. Політичне банкрутство керівництва правлячих партій, недосконалість адміністративно-командних принципів управління та небажання більшості населення жити за авторитарного режиму – все це створило виникнення революційної ситуації. Важливим каталізатором цих процесів було послаблення лідера соцтабору – СРСР, який після приходу М. Горбачова до влади започаткував «нове мислення» та розпочав курс на деескалацію конфлікту з Заходом, водночас послабився тиск на колишніх сателітів. Зміни в СРСР з піднесенням були сприйняті в Угорщині, Польщі, Югославії, де розпочалася реформування нової політичної системи. Проте в Румунії, НДР, Болгарії консервативно-бюрократичні сили та лідери цих країни негативно ставились до політики Горбачова, вбачаючи в ній можливість втрати свого монопольного права на владу. Важливим чинником був національний, його прояви були відмінними в різних країнах і залежали від національних традицій.

Події 1989 – 1990 рр. за своїм характером були революційними, оскільки кардинально змінювали характер суспільно-політичних і соціально-економічних відносин у регіоні. Форми та методи демократичних революцій були різними – від «оксамитової» революції, тобто мирної до кривавих зіткнень у Румунії, що призвели до численних жертв.
У кожній країні революційні події мали свою специфіку.

Перебудова – це період наведених спроб реформування в умовах загострення кризи радянської системи, загострення національних суперечностей, краху  соціалістичних ідеалів і розпаду СРСР.

ДЕМОКРАТИЧНІ РЕВОЛЮЦІЇ (1989-1991)

Спільні ознаки

Особливості

 

Революції розгорталися майже одночасно  у другій половині 1989¬-1990 рр.

Широка участь у революційних подіях народних мас: масові страйки, демонстрації, акти громадянської непокори.  Студентство, що було каталізатором усіх подій, першим розпочинало виступи.

Провідну роль у цих подіях відіграла інтелігенція.

Робітники склали основну масу страйкарів і демонстрантів.

Усіх представників суспільства об’єднала спільна мета — прагнення ліквідувати монопольну владу правлячих комуністичних і робітничих партій

 

Події у Польщі розпочалися ра-ніше за усіх, ще на початку 80-х років, і були розведені у часі.

Партійна верхівка Угорщини добровільно склала свої владні повноваження.

У Чехословаччині події розгор-талися мирним, безкровним шляхом.

Події в Румуні супроводжувались насильством.

Революція в Югославії йшла паралельно з розпадом країни і призвела до тривалого міжна-ціонального конфлікту і війни.

 Польща. У ПНР поворотним моментом у протистоянні опозиції з владою стало проведення «круглого столу» у лютому – квітні 1983 р. Лідером опозиції виступив Лех Валенса, що очолював робітничий союз «Солідарність». У ході засідань «круглого столу» була досягнута угода про визнання за опозицією права на відкриту діяльність, легалізацію «Солідарності», про реформу парламенту та виборчого закону.

На виборах 1989 р. «Солідарність» здобула абсолютну перемогу, Польська об’єднана робітнича партія зазнала поразки., у січні 1989 р. вона трансформувалась у Соціал-демократію Республіки Польща та стала на засади демократії. А Лех Валенса став президентом країни, Польща розпочала побудову демократичної держави з ринковою економікою.

Чехословаччина. Після «Празької весни» у Чехословаччині посилювалася реакція. Як наслідок, активізувався опозиційний дисидентський рух. 1 вересня 1977 р. група діячів науки і культури виступила з відозвою, у якій розкрила основний зміст і головні вимоги демократичного суспільства, так звана «Хартія-77». Лідером чеського дисидентського руху був Вацлав Гавел, тричі засуджений.

Революційні події розпочалися з придушення міліцією студентської демонстрації 17 листопада 1989 р. Наступного дня було створено Громадянський форму – патріотичний, демократичний фронт, який об’єднав противників комуністичного режиму. Революція відбувалась виключно мирним шляхом. Наприкінці листопада 1989 р. Федеральні збори скасували монопольну роль КПЧ, а 29 грудня 1989 р. президентом було обрано Вацлава Гавела.

Угорщина. Характер революції в Угорщині був мирним. Конференція угорської соціалістичної робітничої партії ухвалила програму стабілізації економіки та скорочення зовнішньої заборгованості. У країні поширювалася гласність, почали виникати нові партії та організації.

Влітку 1989 р. розпочалися перемовини між УСРП, громадськими організаціями та опозиційними партіями, було досягнуто консенсусу, щодо необхідності багатопартійності. Згодом парламент прийняв закони, які забезпечували дотримання вільного волевиявлення громадян на виборах, а 23 жовтня 1989 р. Державні збори Угорщини ухвалили зміни до конституції, держава стала називатись – Угорською Республікою. 25 березня 1990 р. відбулись вільні парламентські вибори, розпочалась лібералізація суспільно-політичного та економічного життя.

Болгарія. Особливістю суспільно-політичного розвитку Болгарії був чітко виражений авторитарний характер управління, тривалий час Болгарію очолював Тодор Живков.
Каталізатором революційного вибуху стало погіршення економічного становища країни. Член політбюро ЦК БКП, міністр закордонних справ П. Младенов 24 жовтня 1989 р. надіслав листа Живкову з протестом проти його методів та принципів управління. 10 листопада під тиском ЦК БКП Тодор Живков подав у відставку. Згодом БКП трансформувалась в Болгарську соціалістичну партію. Першим всенародно обраним президентом став Желєв у 1992 р., в країні розпочалась лібералізація та перехід до ринкової економіки

Румунія. Протягом другої половини ХХ ст. в Румунії сформувався тоталітарний режим Ніколас Чаушеску, який разом зі своїм оточенням грабували країну, доводячи населення до зубожіння. З опозицією було повністю покінчено.

Ключовою подією революції стали крив ваві зіткнення 16 – 17 грудня 1989 р., коли загинуло понад 100 осіб, та 200 було поранено. Це збурило всю країну, народ масово піднявся на антиурядові протести. Загострення політичної ситуації змусило Чаушеску разом з дружиною покинути столицю, 25 грудня його було впіймано та засуджено до розстрілу разом з дружиною Єленою.
           Декретом ради Фронту національного порятунку від 29 травня 1990 р. Соціалістична Республіка Румунія отримала назву Румунія.

У 1970-1986 рр. кризові явища в країнах Центрально-Східної Європи набули системного характеру. Системні кризи стали передумовою для демонтажу комуністичних режимів у країнах регіону. Різні шляхи повалення комуністичних режимів у країнах Центрально-Східної Європи були обумовлені характером їхньої політики та особливостями антикомуністичної опозиції.

 

Завдання

1.Використовуючи матеріал підручника  параграф 11-  https://drive.google.com/file/d/1v4VyO4Ms877Xd-ze1G7_Hk25NVXAaKvb/view?usp=sharingg та поданий сьогодні складіть таблицю  «Демократичні революції наприкінці 80-х – на початку 90-х р.р. ХХ ст..»).

Польща

Чехословаччина

Угорщина

Болгарія

Румунія

Югославія

 

 

 

 

 

 

      2. Дайте письмову відповідь на запитання: 1) Коли в Польщі виникла Незалежна самоврядна професійна спілка «Солідарність»? 2) Яку назву отримала Угорщина в 1989 р.? 3) Хто став Президентом Болгарії в серпні 1990 р.? 4) Яка політична сила здобула перемогу на парламентських виборах 1989 в Румунії?5) Чому події 1989 р. в Чехословаччині називають «оксамитовою революцією»?

 

01.10.2022

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Тема: Спроби модернізації суспільно-політичного устрою та радянська інтервенція в Чехословаччину. Завершення епохи Сталіна. “Хрущовська відлига”. Наростання системних кризових явищ у країнах регіону в 70–80-х рр. ХХ ст.

 

1.      Перегляньте відеоматеріал - https://youtu.be/hLXDy3X22vY

-          https://www.youtube.com/watch?v=pkpLm5CjtEg

 

2.      Опрацюйте пункт 5 матеріалу - https://uahistory.co/pidruchniki/world-history-11-class-2019-gisem-profile-level/11.php, оформіть конспект

3.      Дайте відповідь на запитання: охарактеризуйте спроби модернізації суспільно-політичного устрою та радянську інтервенцію в Чехословаччині.

 

 


24.09.2022

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ТЕМА: Україна під час спроби державного перевороту в СРСР. «Акт проголошення державної незалежності України». Всеукраїнський референдум і вибори Президента України 1 грудня 1991 р. Роль України у розпаді СРСР. Міжнародне визнання державної незалежності України.

1.       Опрацюйте презентаційний матеріал за покликанням - https://docs.google.com/presentation/d/1X3lfXcSE52Q33M2iMKVN-RZrS5XxPfTP/edit?usp=sharing&ouid=113652301679147954325&rtpof=true&sd=true та виконайте завдання

 

17.09.2022

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема: Відновлення Автономної республіки Крим. Створення Меджлісу кримсько-татарського народу

1.      Опрацюйте текстовий матеріал - https://uahistory.co/pidruchniki/danilenko-ukraine-history-11-class-2019-standard-level/28.php та оформіть конспект.

2.Проаналізуйте документ:Із Закону УРСР «Про відновлення Кримської АРСР» (12 лютого 1991 р.)

Стаття 1. Відновити Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку в межах території Кримської області в складі Української РСР. Стаття 2. Кримську обласну Раду народних депутатів тимчасово, до прийняття Конституції Кримської АРСР і створення на її основі конституційних органів державної влади, визнати найвищим органом державної влади на території Кримської АРСР і надати їй статус Верховної Ради Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки.

 Завдання: Проаналізуйте зміст документа. Які зміни щодо статусу Кримської АРСР у порівнянні з іншими адміністративними одиницями у складі України відбулися? Чи було враховано права корінного кримськотатарського народу, що повернувся після депортації?

10.09.2022

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема: Проблеми ядерної безпеки УРСР. Чорнобильська катастрофа: передумови, позиція влади, заходи для подолання, наслідки. Вплив на суспільну свідомість.

1.      Перегляньте відео «Як радіація поширювалася Європою» - https://www.youtube.com/watch?v=k7BamEttHXo

2.      Опрацюйте текстовий матеріал за покликанням - https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/zhurnalistam/informaciyni-materialy-do-richnyci-avariyi-na-chornobylskiy-aes та на його основі оформіть конспект.


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

10.09.2022

ТЕМА: Сталінська модель соціалізму та її втілення в Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехословаччині. Особливості розвитку Югославії. Доля українців у країнах Центрально-Східної Європи. Операція “Вісла”

 

1.      Опрацюйте текстовий матеріал - https://uahistory.co/pidruchniki/sshypak-2019-world-history-11-class-standard-level/13.php

2.      На основі поданого матеріалу оформіть конспект та дайте відповіді на запитання:

1. Коли було проголошено курс Польщі на побудову соціалізму?

2. Що стало приводом для здійснення операції «Вісла»?

3. Визначте основні прояви погіршення соціально-економічної ситуації в Польщі у 1950-х роках.

4. Чому центром протестного руху в 1956 р. була Познань?

5. Який характер мав рух протестів робітників Познані у 1956 р. — економічний чи політичний?

6. Схарактеризуйте поглиблення політичної й економічної кризи в Польщі у 1970-1980-х роках.

7. Назвіть лідера профспілки «Солідарність».

8. Поясніть поняття «етнічна чистка».

9. Покажіть на карті території, на яких було проведено операцію «Вісла»2021-2022 н.р.

21.04.2022

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Контрольна робота «Творення нової України»

1.     Завдання контрольної роботи розміщено за покликанням -  https://docs.google.com/document/d/10orjtec1obqBXCNi7VLNt-DeLEtoNOAH/edit?usp=sharing&ouid=113652301679147954325&rtpof=true&sd=true

18.04.2022

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

УРОК-УЗАГАЛЬНЕННЯ із розділу 6 «ТВОРЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНИ»

1.       Пройдіть узагальнююче тестування за покликанням -https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5424441

2.       Тест відкрито до 24.04. 2022 – 1 спроба – час виконання 30 хвилин

15-16.04.2022

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ПІСЛЯ 2005 РОКУ

1.       Матеріали для засвоєння теми розміщено за покликанням - https://docs.google.com/document/d/1qhjmYT_4mNvs86yZobbIihrTsVSWWUJ9/edit?usp=sharing&ouid=113652301679147954325&rtpof=true&sd=true

13.04.2022

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ(ФАКУЛЬТАТИВ)

Підсумкове узагальнення

1.       Матеріали для виконання підсумкового узагальнення розміщено тут - https://docs.google.com/document/d/1TrcGxSwWoTbLLtyRkZr0RG0jsWURjJjr/edit?usp=sharing&ouid=113652301679147954325&rtpof=true&sd=true

11.04.2022

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ(ФАКУЛЬТАТИВ)

Тема: Творення нової України

1.      Матеріал для засвоєння теми розміщено за покликанням - https://drive.google.com/file/d/1Ta1bmBeOH-nW1mLUcyCOxgFsVCEnfG2j/view?usp=sharing

2.      Пройдіть тестування - https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1553682

3.      Тест доступний до 15.04.2022 – 1 спроба – 30 хвилин 

02.04.2022

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ(ФАКУЛЬТАТИВ)

Тема: Становлення України як незалежної держави

1.       Матеріал для засвоєння теми розміщено за покликанням - https://drive.google.com/file/d/195b-pAgKKaG-glskt9SGPpU1f138xkN_/view?usp=sharing

2.       Пройдіть тестування - https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7554108

3.       Тест доступний до 07.040.2022 – 1 спроба – 30 хвилин

01.04.2022

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема: Угода про асоціацію між Україною та ЄС

1.     Опрацюйте презентаційний матеріал - https://docs.google.com/presentation/d/1TZ9jnD3YT0xAbDJJ_Jc8kLCZGbwTRWUF/edit?usp=sharing&ouid=113652301679147954325&rtpof=true&sd=true та оформіть нотатки.

2.     Поміркуйте над запитанням: Що дасть для України можливість бути в ЄС?

30.03.2022

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ(ФАКУЛЬТАТИВ)

Тема: Становлення України як незалежної держави

1.      Опрацюйте матеріал за покликанням - https://drive.google.com/file/d/195b-pAgKKaG-glskt9SGPpU1f138xkN_/view?usp=sharing

2.      Оформіть конспект

3.      Пройдіть тестування за покликанням - https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2519513

4.      ТЕСТ ДОСТУПНИЙ ДО 04.04.2022-1 СПРОБА- ЧАС ВИКОНАННЯ 30 ХВИЛИН.

 

19.03.2022

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема: Євроінтеграційні процеси після 2014 року

1.     Опрацюйте матеріали за покликанням:

- https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/konspekti-do-1-veresnya/konspekt-pershoho-uroku-u-2017-2018-n-r-ukrajina-i-evropejskyj-soyuz.html

- https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/6756653634445.pdf

2. Перегляньте відеоматеріали за покликанням - https://www.dw.com/uk/pislia-samitu-yes-u-versali-chy-ye-perspektyva-chlenstva-dlia-ukrainy/a-61097729

2.     Оформіть конспект.

ФАКУЛЬТАТИВ

ТЕМА: Політика «перебудови» М.Горбачов. Розпад СРСР  і його наслідки для державотворення України.

1.     Опрацюйте матеріал за покликанням - http://zno.academia.in.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=136&chapterid=42

2.     Оформіть конспект

3.     Пройдіть тестування за покликанням - https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7487127

4.     ТЕСТ ДОСТУПНИЙ ДО 25.03.2022-1 СПРОБА- ЧАС ВИКОНАННЯ 40 ХВИЛИН

 16.03.2022

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ(ФАКУЛЬТАТИВ)

ТЕМА: Відновлення незалежності України. Політика «перебудови». М.Горбачов

1.       Опрацюйте  текстовий матеріал за покликанням - https://uahistory.co/zno/ukraine-history-zno-mini-guide-2020-panchyk/31.php, оформіть конспект

2.       Пройдіть тестування за покликанням - https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8954139

3.       Тест відкрито до 20.03.2022 р. - Лише 1 спроба!-час проходження 40 хвилин.

18.02.2022

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ТЕМА: Соціально – економічний розвиток України після 2014 р.

1.     Перегляньте відео - https://www.youtube.com/watch?v=TWDbDpWTMP8

2.     Опрацюйте текстовий матеріал – https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/12/141219_political_2014_sx

3.     Оформіть конспект

16.02.2022

ФАКУЛЬТАТИВ

Тема: Україна в умовах десталінізації

1.                  Опрацюйте  матеріал за посиланням - https://drive.google.com/file/d/1GzYXQsh10UpA0hHPIOBNsTRIo91CcD8v/view?usp=sharing та оформіть короткий конспект

11.02.2022

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Практичне заняття. Зовнішні та внутрішні загрози суверенітету України в період гібридних війни

МЕТА: розкрити складові гібридної війни Росії проти України; розкрити особливості міжнародного становище України; визначити основні внутрішні загрози в умовах гібридної війни.
ЗАВДАННЯ: Дайте відповіді на запитання
1) Під час гібридної війни які загрози небезпечніші — внутрішнє протистояння чи зовнішнє збройне вторгнення?
2) Якими є першочергові завдання влади в умовах гібридної війни?
3) Наскільки дієвою зброєю в гібридній війні є пропаганда? Які межі її дії? Чи можуть бути ЗМІ більш дієвими, ніж зброя?
4) Наскільки дієвою є міжнародна підтримка України в протистоянні з Росією? Що впливає на зміну обсягів цієї підтримки?
3. Сформулюйте висновки відповідно до мети заняття.

09.02.2022

ФАКУЛЬТАТИВ

ТЕМА: Україна в перші повоєнні роки

1.     Опрацюйте матеріал за покликанням - https://drive.google.com/file/d/1eHEnELpLb_KLWv0PpRKWgZvyMPGY4aQ4/view?usp=sharing

2.     Оформіть конспект

3.     Пройдіть тестування за покликанням - https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6865317

4.     ТЕСТ ДОСТУПНИЙ ДО 11.02.2022-1 СПРОБА- ЧАС ВИКОНАННЯ 40 ХВИЛИН

04.02.2022

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Практичне заняття: «Відверта розмова з воїнами АТО»

1.     У мережі Інтернет знайдіть інтерв’ю з воїнами АТО/ якщо маєте серед свого оточення таких людей візьміть своє  інтервю та опишіть, яке враження справила на  вас подана інформація з мережі чи з діалогу з воїном.

2.     Розповідь запишіть у робочий зошит.

02.02.2022

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (ФАКУЛЬТАТИВ)

1.       Опрацюйте матеріал за покликанням - https://drive.google.com/file/d/10j6XDFNW_4tC_VJ2Avh38NKIRks_OOu9/view?usp=sharing

2.       Пройдіть тестування - https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7964823

3.       Тест доступний до 06.02.2022 – 1 спроба – час виконання 40 хвилин.

19.11.2021

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Завдання контрольної роботи розміщено за покликанням - https://docs.google.com/document/d/1Wa2NVg7xbrt8INS6E3qKtEeyHwAtCMmd/edit?usp=sharing&ouid=113652301679147954325&rtpof=true&sd=true

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Тема: Науково – технічна революція: наукові відкриття, нові галузі наук, високі технології, інтеграція науки і виробництва

1.      Опрацюйте відеоурок за покликанням - https://www.youtube.com/watch?v=erox-u2xiy0 та оформіть конспект

  1. Напишіть есе на тему «Чи можливе об’єднання людства в єдину соціокультурну цілісність у найближчому майбутньому?»

 

17.11.2021

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (ФАКУЛЬТАТИВ)

Тема: Україна в боротьбі за збереження державної незалежності

1.     Опрацюйте презентаційний матеріал за покликанням - https://drive.google.com/file/d/1utVpSNrjnKLkzy4zw05LmTs8QCsr8Zxu/view?usp=sharing

2.     Занотуйте основні дати та поняття у зошит.

15.11.2021

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Контрольна робота:  Міжнародні відносини у ІІ половині ХХ – ХХІ ст.

1.     Виконайте тестові завдання за покликанням - https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9065361

Тест відкрито до 17.11.2021 – 1 спроба  - час виконання 30 хвилин..

12.11.2021

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Практичне заняття. Державне будівництво в незалежній Україні: особливості, здобутки, проблеми

1. Матеріали для виконання практичного заняття розміщено тут - https://docs.google.com/document/d/1nrOeUPIRhsWGP4iA_Mi4BOCvkztNya_B/edit?usp=sharing&ouid=113652301679147954325&rtpof=true&sd=true

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Тема: Від біполярного до багатополярного світу. Проблема міжнародного тероризму. Агресія Росії проти України в 2014 р. Російсько-українська війна.ст.: точки перетину інтересів.

1.     Опрацюйте відеоурок - https://www.youtube.com/watch?v=mfcsKIsky5U&ab_channel=MONUKRAINE

2.     Пройдіть тестування - https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4923901

Тест відкрито до 14.11 до 11 год. 1 спроба – час виконання 20 хвилин

11.11.2021

ОСНОВИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Тема: Поняття про злочини на автотранспорті та його ознаки

1.     Опрацюйте матеріал за посиланням - http://studentam.net.ua/content/view/6083/93/ та оформіть конспект.

10.11.2021

Тема: Період розрядки. Гельсінська конференція

1.      Перегляньте відеоурок - https://www.youtube.com/watch?v=OKuHctmh_j8&ab_channel=MONUKRAINE

2.      На основі поданої презентації складіть опорний конспект - https://docs.google.com/presentation/d/1pHzsIUGgv-eeljj1X6kU5Qgw3rIMuoP4/edit?usp=sharing&ouid=113652301679147954325&rtpof=true&sd=true

3.      Дайте відповіді на запитання, що розміщені на слайді 19.


09.11.2021
Практичне заняття: Міжнародні відносини у ІІ половині ХХ - початку ХІ століття
Матеріали для виконання практичного заняття розміщені за покликанням - https://docs.google.com/document/d/1vNgmEp-SMKhRKMdDbt4LwTnCFJdbQBIZ/edit?usp=sharing&ouid=113652301679147954325&rtpof=true&sd=true

08.11.2021

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

1. Завдання контрольної роботи розміщено за покликанням - https://docs.google.com/document/d/1_BP0Z_aWy2Rnuka-qvGMFUfOLbyMlUYC/edit?usp=sharing&ouid=113652301679147954325&rtpof=true&sd=true

05.11.2021

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема: Помаранчева революція

1.Перегляньте відеоурок «Помаранчева революція» - https://www.youtube.com/watch?v=Y4G6HTtLb3g&list=PLFVSJgZgf7h-qJBQG9cs8SUSNKxKdqt0k&index=37
- «Помаранчевій революції 15 років:хронологія події» - https://www.youtube.com/watch?v=YQWbFIoof-0
2. Пройдіть тестування за посиланням – https://naurok.com.ua/test/pomarancheva-revolyuciya-761809.html

 На основі даних матеріалів оформіть конспект.
Фото виконаних робіт надіслати на вайбер - 0686398619

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ: "Моделі інноваційного розвитку нових азіатських незалежних держав"

1. Матеріали для виконання практичного заняття розміщені за покликанням - https://docs.google.com/document/d/1lSdc7ryQnz_KDOV0o1nzOhQ4NdDfZ6XY/edit?usp=sharing&ouid=113652301679147954325&rtpof=true&sd=true

04.11.2021

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тема: Помаранчева революція

1.     Опрацюйте пункт 5 §22 - https://drive.google.com/file/d/190pypWP1u2wFuTPeDUOwMIbXpPFSLxyw/view?usp=sharing

2.     Перегляньте відео «Президентські вибори 2004 р. Помаранчева революція» - https://www.youtube.com/watch?v=Y4G6HTtLb3g

На основі даних матеріалів оформіть конспект.

ОСНОВИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Тема: Поняття адміністративної відповідальності за збитки, які були нанесені з вини водія

1.     Опрацюйте матеріал за посиланням - https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9D%D0%B0%D1%97%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0:_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0 – оформіть конспект

2.     Дайте відповіді на запитання: 1) У чому полягає відповідальність власників за технічний стан транспортних засобів; 2) Опишіть в чому полягає роль автомобіля як джерела забруднення навколишнього середовища.


03.11.2021

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (ФАКУЛЬТАТИВ)

Тема: Війна радянської Росії проти УНР

1.       Опрацюйте відеоурок за покликанням - https://www.youtube.com/watch?v=ZKRWxZ3KbxU&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F%D0%A1%D0%A2%D0%A1 та оформіть короткий конспект.

2.       Пройдіть тестування на порталі «Нарок» - https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1143086


01.11.2021

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Тема: Деколонізація Африки

1.     Опрацюйте відеоурок «Країни Африки» за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=XM53JFfvHB8&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA

2.     На основі поданої презентації за покликанням - http://boguslav-vpusp.net.ua/images/Fotos-2020/23-03_K-24_dekol_Afruku.pdf, оформіть конспект та виконайте завдання розміщені на слайді №22.25.03.2021
ФАКУЛЬТАТИВ

Тема: Україна в умовах незалежності

1. Опрацюйте матеріал за посиланням «Україна в умовах державної незалежності» http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=137 та складіть опорний конспект

2. Пройдіть тестування за посиланням - http://lv.testportal.gov.ua:8080/guide?subject=3%2C56&show=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8

Результати роботи надіслати у вайбер


22.03.2021

Тема: Підсумкове узагальнення за курс вивчення історії України за темами «Україна в період системної кризи радянського ладу», «Відновлення незалежності України», «Ствновлення України як незалежної держави», «Творення нової України»

1. Пройдіть тестування для підсумкового узагальнення за курс вивчення історії України за посиланням - https://naurok.com.ua/test/start/838069

 

Скріншот результатів надіслати у  viber - 0686398619

12.11.2020

ФАКУЛЬТАТИВ

Тема: Українська СРСР в умовах нової економічної політики 1921-1928 рр.

1.      Опрацюйте матеріал за посиланням «Українська СРСР в умовах нової економічної політики 1921-1928 рр.» - http://moodle.mdu.in.ua/mod/page/view.php?id=5636 та оформіть конспект

2.      Прослухайте лекцію Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.). - https://www.youtube.com/watch?v=4QE4LFsE6ec

3.      Пройдіть тестування за посиланням - https://naurok.com.ua/test/start/270462

Фото виконаних завдань надіслати мені у viber. Обов'язково зазначити у робочому зошиті дату та тему уроку

09.11.2020

Тема: Контрольна робота за темою "  Україна у період загострення кризи радянської системи

(середина 60-х – початок 80 – х років)"

І рівень  

1. Перший секретар ЦК КП України в 1963 р.:

       а) П.Шелест;  б) В. Щербицький;     в) Л. Брежнєв;

2. Лідер Української гельсінської спілки:

       а) Л. Лук’яненко;  б) В. Стус;   в) М. Руденко;

3. Хронологічні межі «золотої п’ятирічки»:

      а) 1965-1970;  б) 1966-1970;  в) 1970-1975рр;

4. Самвидавський український журнал мав назву:

      а) «Молода гвардія»;   б) «Зоря»;    в) «Український вісник»;

5. «Табірним генералом» називали:

       а) В. Чорновола;  б) В. Стуса;  в) В. Симоненка;

6. Період брежнєвської політики мав назву:

      а) «відлига»;   б) «застій»;    в) «перебудова»;

ІІ рівень  

            7) Розкрийте зміст поняття:  

 Продовольча програма -             Шістдесятники-

8) Знайдіть зайве:  

а) Й. Сліпий; Й. Тереля; С. Хмара; В. Романюк.

б) Л. Костенко; І. Драч; Д. Павличко; О. Гончар; В. Ремесло;  Є. Гуцало;

    Р. Іваничук.

9) Знайдіть відповідність:

А) формування українського поетичного кіно;                 1) О. Гончар;

Б) член Спілки композиторів України;                              2) С. Параджанов;

В) видатний український селекціонер;                               3) В. Ремесло;

Г) збірка матеріалів «Лихо з розуму»;                              4) П. Майборода;

                                                                                             5) В. Чорновіл;

ІІІ рівень  

            10) Визначте особливості соціально-економічного розвитку УРСР на початку 1980-х рр. (4 правильних відповіді)

а) відсутність    товарного   дефіциту;

б) катастрофічна   екологічна    ситуація;

в) рівномірне розміщення продуктивних сил на території України;

г) збільшення заробітної плати; д) зростання добробуту населення;

е) випереджання країн Заходу щодо рівня споживання продукції на душу

    населення;

є) наростання кризових явищ в економіці та соціальній сфері.

11)Визначте досягнення життєвого рівня населення 60-80-х рр.

12)У чому полягає історичне значення діяльності українських дисидентів?

IV рівень

- Чим можна пояснити русифікацію населення і до яких наслідків це привело?

- Складіть тезисний план на тему: «Становище науки»

Фото виконаних завдань надіслати мені у viber. Обов'язково зазначити у робочому зошиті дату та тему уроку

02.11.2020

Тема: Мистецтво, спорт та неформальний рух в період «застою»

1.Опрацюйте §15 пункт 4-8 https://drive.google.com/file/d/190pypWP1u2wFuTPeDUOwMIbXpPFSLxyw/view?usp=sharing та продовжіть складати таблицю:

Галузь культури

Досягнення

Мистецтво

 

Спорт

 


2. Пройдіть тестування на порталі - https://naurok.com.ua/test/start/25514

 Фото виконаних завдань надіслати в особисті повідомлення на вайбер-0686398619

 

26.10.2020

Тема: Освіта, наука та література в період «застою»

1.Опрацюйте §15 пункт 1-3 https://drive.google.com/file/d/190pypWP1u2wFuTPeDUOwMIbXpPFSLxyw/view?usp=sharing та розпочніть складати таблицю:

Галузь культури

Досягнення

Освіта

 

Наука

 

Література

 

2. Дайте відповідь на запитання: 1) Який новий навчальний предмет було запроваджено у програму середньої загальноосвітньої школи в 1972 р. та вкажіть, які зміни відбулися в галузі освіти в цей період?  2) Коли встановили 11- річний термін здобуття загальної середньої освіти в школі? 3) Яку кількість книжок видавали українською мовою в Україні в 1981-1985 рр.? 4) Якою була кількість науковців у республіці на початку 1980-х рр.? 5) Яку назву мав вірш Ліни Костенко, надрукований у 1979 р.?

 Фото виконаних завдань надіслати в особисті повідомлення на вайбер-0686398619

 

22.10.2020

ФАКУЛЬТАТИВ

Тема: Україна в боротьбі за збереження державної незалежності

1.     Опрацюйте матеріал за посиланням - http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=127

Пройдіть тест на порталі - https://naurok.com.ua/test/start/38149

Скрін результатів тесту надіслати на вайбер - 0686398619

19.10.2020

Тема: Практичне заняття “49 сміливців проти режиму»(продовження)

 

1.     Підготувати повідомлення про одного з діячів УГГ та визначити його роль у формуванні національної свідомості (письменник М. Руденко (голова), письменник-фантаст О. Бердник, правозахисники та колишні політв’язні Л. Лук’яненко, О. Мешко, П. Григоренко, І. Кандиба, мікробіолог Н. Строката, інженер М. Маринович, історик М. Матусевич, учитель О. Тихий)

 

Фото виконаної роботи надіслати на вайбер - 0686398619


Факультатив

15.10.2020

Тема: Україна в боротьбі за збереження державної незалежності

1. На основі матеріалу розміщеному за адресою http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=127, складіть  конспект

2. Пройдіть тестування  за адресою - https://naurok.com.ua/test/start/38149

Фото конспекту та результати тесту надішліть мені на вайбер


17.09.2020

Факультатив

Тема: Українські землі у складі Російської імперії в ІІ пол. ХІХ ст. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії в ІІ пол. ХІХ ст. 

1. Опрацювати  матеріали  за посиланням - file:///C:/Users/User/Downloads/history%20of%20Ukraine_module%2015.pdf

2. https://courses.prometheus.org.ua/assets/courseware/v1/152d7b3b1a62f4d9de84a1d5c764bf48/asset-v1:ZNO+HISTORY101+2017_T1+type@asset+block/history_of_Ukraine_module_16.pdf

3. Занотувати основні дати та терміни у робочі зошити.


16.09.2020

Тема:Дисидентський рух

1.Самвидав – це:

а) твори, що видані нелегально всупереч офіційним заборонам; поширення нелегальної літератури;

б) спосіб розповсюдження офіційної інформації;

в) ваш варіант.

2. Для боротьби з дисидентами влада застосовувала:

а) арешти і засудження до увязнення, утримання в психіатричних лікарнях, звільнення з роботи;

б) збройне придушення масових виступів дисидентів, закриття видань, де друкувалися будь-які твори дисидентів;

в) арешт і висилка за кордон.

3. Які з наведених методів боротьби не застосовували дисиденти?

а) Періодичні письмові звернення до керівників УРСР і СРСР;

б) поширення статей і книг через «самвидав»;

в) критичні виступи по радіо і телебаченню;

г) організація масових мітингів та демонстрацій;

д) щорічне вшанування пам’яті Т. Шевченка;

е) розповсюдження листівок;

є) шпигунська діяльність, напади на керівників держави і партії.

4. Появі Української Гельсінської групи сприяли події:

а) укладення Гельсінського заключного акта;

б) посилення репресій проти дисидентів;

в) поява Гельсінської групи в Москві.

5. Релігійне дисиденство в Укранїні представляли:

а) В. Чорновіл, Л. Лукяненко, В.Мороз;

б) Й. Тереля, В. Ромнюк, П. Вінс;

в) П. Григоренко, М. Руденко, О. Тихий

6. Засновниками в 1958р. дисидентської організації Української робітничо-селянської спілки були:

а) Л.Лук’яненко, І.Кандиба;                       в) В.Стус, Л.Костенко;

б) І.Дзюба, І.Драч;                                       г) А.Мельник, О.Кириченко.

7.Засновником і лідером Української Гельсінської спілки  були:

а) М.Руденко;                                                 в) В.Стус;

б) І.Дзюба;                                                      г) П.Шелест.

8. Українська Гельсінська спілка виникла:

а) 09.11.1976 р.;        б) 21.01.1978р.;             в) 22. 05.1961р.

9. На поч. 1980-х рр. дисидентський рух в Україні було  практично розгромлено. Причинами цього були:

а) нечисленність дисидентів;

б) відсутність підтримки їх діяльності з боку населення;

в) діяльність дисидентів була дискредитована звязками з іноземними розвідками;

г) перехід наприкінці 1970-х рр. до терористичних методів боротьби;

д) відсутність належної організації;

е) оперативність і жорстокість каральних органів.

10. Представниками дисидентського руху були:

а) А.Лук’яненко, І.Кандиба;                      б) І.Дзюба, І.Драч;                                     

в) А.Мельник, О.Кириченко;                    г) П. Шелест, В. Щербицький;

д) В.Стус, Л.Костенко.

11.Дисидентські організації в Україні:

а) Українська робітничо-селянська спілка; (1958р. м. Львів)

б) Комуністична партія України;

в) Об’єднана партія визволення України; (1953-1958 рр.Івано-Франківськ)

г) Український національний комітет; (1957-1962рр. м. Львів)

д) Українська Гельсінська спілка. (1976р.) 

12. Хто написав працю в 1965 р. «Інтернаціоналізм чи русифікація»?

а) М. Брайчевський;            б) Є. Сверстюк;

в) В. Мороз;                          г) І. Дзюба.

13.Дисиденти – ...........................................................................................................

14. «Шістдесятники» - це.........................................................................................


14.09.2020 

Тема уроку: "Зародження дисидентського руху в Україні (середина 50-х років — початок 60-х pp. XX ст.)ф"

Дисидентський рух — це форма опозиційного руху.

Опозиція — це протидія, опір, протиставлення своїх поглядів, своєї політики офіційним поглядам та офіційній політиці.

Слово «дисидент» (від лат. dissidens, dissi-dentis — незгодний) — термін, який увійшов до сучасного політичного лексикону з історії релігії. В епоху Середньовіччя дисидентом в Західній Європі називали усякого віроотступника, єретика. Після Реформації дисидент — це людина, яка не підтримувала тогочасне віровчення, і тому в залежності від зміни влади та її релігійної орієнтації дисидентами ставали то католики, то протестанти.

Слово «дисидент» означає «людину, що протестує», яка відкрито протиставляє свої погляди панівній ідеології та рішуче виступає за свої переконання.

Із середини 70-х років XX ст. саме цей термін почали застосовувати західні політологи щодо громадян СРСР та усього соціалістичного табору, які відкрито протиставляли свої погляди пануючій комуністичній доктрині.

Синонімами слова «дисидент» є «правозахисник» та «інакомислячий».

Правозахисник — це людина, яка виборює громадянські, релігійні та національні права.

Під час вивчення нового явища на перший план виходить питання про  причини його виникнення.

Дисидентський рух виникає в Радянському Союзі і в Україні в середині 50-х років XX ст. Дисидентський рух — рух, учасники якого в Радянському Союзі виступали за демократизацію суспільства, дотримання прав і свобод людини, а в Україні також за вільний розвиток української мови та культури, реалізацію прав українського народу на власну державність.

Як після десятиліть терору в атмосфері жорстокого контролю і за всіх наявних засобів ідеологічної обробки міг зародитися цей гідний подиву виклик режимові?

Дисидентство значною мірою виросло з десталінізації, з послаблення «паралічу страху», що було зроблено М. Хрущовим. Але обмежене викриття страхітливих злочинів сталінської доби викликало розчарування і лише посилило опозиційний настрій, особливо серед інтелігенції, що в подальшому призвело до виникнення і розростання дисидентського руху.

Аналізуючи причини виникнення дисидентського руху в Україні в середині 50-х років XX ст., я дійшла висновку, що їх можна структурувати за трьома групами, а саме: соціально-економічні, суспільно-політичні, національно-культурні.

внутрішні

Зовнішні

• Лібералізація суспільно-політичного життя та часткова йогого демократизація;

• проведення десталінізації;

• пом'якшення цензури та поява  багатьох творів, які раніше були заборонені;

• Скасування ряду партійніх постанов 40-х років;

• Посилення контактів української інтелігенції із закордонними  культурними та науковими центрами

• Антикомуністічні виступи у Східній Німеччині, Угорщині, а потім у Польщі, Чехо-Словаччині;

• розпад Світової колоніальної імперії;

• розгортання світового  правозахисного руху;

• Прийняття

1948 року Загальної декларації прав людини

 

Причини Виникнення Дисидентський руху

Соціально- економічні

соціально-економічна напруженість, зумовлена ​​організованим Москвою напливом в Україну росіян, що загострював конкуренцію за вигідну роботу.

Суспільно-політичні

бездержавний статус України; панування Радянської партійної бюрократії; утиски національно-культурного та духовного життя України.

Національно-культурні 

Руйнація національно-культурних пам'яток історії та культури українського народу; переслідування за висловлювання власних думок; русифікація усіх сфер життя в Україні; нехтування загальнолюдськими цінностями, ігнорування прав і свобод людини; підпорядкування інтересів особи інтересам тоталітарної держави.


 

діяльність дісидентів

 

Розповсюдження інформації, статей, книжок самвидавом (Поширення інформації дисидентами в обхід цензури; матеріали переписувались, передавалася з рук в руки

Березень 1965 р.

Виступ І.Дзюби, В. Чорновола в кінотеатрі «Україна» під час Презентації кінокартини С. Параджанова «Тіні забутих предків» з критикою арештів інтелігенції.

Листопад 1965 р.

Звернення П.Майбороди, Л.Костенко, І.Драча з листом до ЦК КПУ

1966 р

Виступ В.Чорновола з працею «Правосуддя чи рецидиви терору»

1967 р.

В. Чорновіл завершивши роботу над збіркою «Лихо з розуму»

1968 р.

Колективний лист молодих митців Дніпропетровська до П. Шелеста проти цькування О.Гончара за роман «Собор»

1968 р.

Правозахисник генерал П. Григоренко провів у Москві демонстрацію представників кримськотатарського населення.

 

 

 

9 листопада 1976 р . - створення Української Гельсінської групи .Лідер - М.Руденко. Члени УГС: О.Бердник, П.Григоренка, І.Кандиба, Л.Лук'яненком, О.Тихий.

Мета: Ознайомлення громадян України із Загальною декларацією прав людини ООН, розповсюдження інформації про порушення прав людини в Україні. Офіційний орган - журнал «Український вісник»

Значення Дисидентського руху

Свідчив про наявність кризових явищ у Радянській системі.

Сприяв розхитуванню Радянської тоталітарної системи, поширення й утвердженню в народів демократичних ідеалів.

Продовжив традиції національно-визвольної боротьби.

Відкрив Україну Світові.

Набуті дисидентами досвід та ідеологічні напрацювання були використані в період перебудови і здобуття Україною незалежності.

Дисиденти зробили вагомий внесок у сучасну теорію і практику державного будівництва.

Із середовища дисидентів вийшла когорта політиків незалежної України

Дисиденти зробили вагомий внесок у розвиток української науки и культури.

завдання: 
Продивитись презентаційній матеріал, оформити конспект та скрін надіслати на вайбер - 0686398619     https://drive.google.com/file/d/1TUlNF7rXeX0OarJboRVKs3b94XiyWvtR/view?usp=sharing

 


                                                                    ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

10.11.2020

 Тема:Ізраїль в післявоєнний період 

1.Опрацюйте § 16 підручника - https://drive.google.com/file/d/1v4VyO4Ms877Xd-ze1G7_Hk25NVXAaKvb/view?usp=sharingта оформіть конспект

2. Дайте відповіді на запитання: 1) Коли було створено державу Ізраїль? «) У результаті якої війни Ізраїль створив «зону безпеки» навколо своєї території? 3) Яку війну називають Війною Судного дня? 4) Із якою метою ізраїльські війська вторглися в Ліван  у 1982 р.? 5) Що таке «інтифада»? 6) Коли Ізраїль надав Палестині автономію? 

Фото виконаних завдань надіслати мені у viber. Обов'язково зазначити у робочому зошиті дату та тему уроку

03.11.2020

Тема: Китай, Індія в післявоєнний період

1.      Опрацювати § 14-15  підручника за посиланням - https://drive.google.com/file/d/1v4VyO4Ms877Xd-ze1G7_Hk25NVXAaKvb/view?usp=sharing та оформіть конспект.

2.      Перегляньте відео :

-       «Китай в ІІ половині ХХ ст..» - https://www.youtube.com/watch?v=tFwPeUd1Jpg&feature=youtu.be

-       «Культурна революція в Китаї» - https://www.youtube.com/watch?v=FRf7Ygkb9Dc&feature=youtu.be

-       «Індія в ІІ половині ХХ ст..» - https://www.youtube.com/watch?v=9yr6ASTWhhc&feature=youtu.be

-       «Індіра Ганді» - https://www.youtube.com/watch?v=h0pJR_QuOt8&feature=youtu.be

3.      Пройдіть тестування за посиланням - https://naurok.com.ua/test/start/60994

Результати роботи надіслати на вайбер – 0686398619

27.10.2020

Тема: Японія в післявоєнний період

1.     Опрацювати § 13 підручника за посиланням - https://drive.google.com/file/d/1v4VyO4Ms877Xd-ze1G7_Hk25NVXAaKvb/view?usp=sharing

 Дайте відповіді на запитання зі сторінки 123.

 Складіть таблицю «Основні етапи економічного розвитку Японії»

Етапи(роки)

Характеристика

 Результати роботи надіслати на вайбер – 0686398619

20.10.2020

Тема: Урок узагальнення за темою "Держави Центрально-Східної Європи : транcформаційні процеси"

Завдання: Пройдіть тест на порталі за адресою -https://naurok.com.ua/test/start/28339

Скрін результатів надішліть на вайбер – 0686398619

16.09.2020

Тема: Країни Центрально-Східної Європи в 1990-х рр. – на початку ХХІ ст.

Польща

1991  р. – Польща стала членом Ради Європи й уклала угоду про співробітництво

1992 р. – прийнято «Малу Конституцію». Польща ставала президентсько-парламентською республікою.

1992 р. – приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру».

1995 р. – президент Александр Квасневський.

1997 р. – Конституція. Польща проголошена «демократичною правовою державою, що реалізує засади соціальної справедливості» і встановила парламентсько – президентську форму правління.

2000 р. – А.Квасневського обрано на ще один термін.

1999 р. – Польща стала членом НАТО

2004  р. – увійшла до ЄС.

2005 р. – президентом обрано Леха Качинського

2010 р. – Президентом обрано Болеслава Комаровського

2015 р. – Президент Анджей Дуда-реформував Конституційний суда

 

Угорщина

1990 р. в Угорщині чистка державного апарату, силових структур

1990 р. – Державні збори обрали президентом Арпада Гьонца

Грудень 1991 р. Україна та Угорщина підписали угоду про основи добросусідства та співробітництва

В економіці країни проводилися реформи з метою переходу до ринкових відносин і здійснення приватизації. У 1994 р приватний сектор економіки забезпечував уже 40 % ВНП країни.

1997 р. – референдум про вступ до НАТО(підтримало 85 % населення).

1999 р. – Угорщина приєдналася до НАТО

2000 р. – президент Ференц Мадл

2004 р. – Угорщина увійшла до ЄС

2005 р. – президент обрано Ласло Шойома

2008 р. – референдум стосовно підготовленої урядом реформи системи охорони здоров'я.

2010 -2012 рр. президентом обрано Пал Шмітта. У 2010 р. відвідав Україну.

2012 р. – новий президент Янош Адер, у 2017 р. – обрано на другий термін(публічно засудив злочини Голокосту й просив пробачення за причетність до них угорського народу)

 

Болгарія

Літо 1991 р. – розпочалася мала приватизація невеликих підприємств, магазинів, кав’ярень.  У сільському госКподарстві земля поступово поверталася у власність селянства.

5 грудня 1991 р. – Болгарія визнала незалежність України.

Липень 1991 р. – Конституція проголосила Болгарію унітарною демократичною правовою державою із формою правління у вигляді парламентської республіки.

1991 р. – парламентські вибори, де перемогу здобули демократи

1992 р. – президентські вибори – президент Желя Желев

1993-1994 рр. – економіка Болгарії перебувала в кризовому стані. Зростало безробіття, за межею бідності 80 %населення.

1996 р. – переміг представник Петар Стоянов- ініціював позачергові парламентські вибори, де перемогу здобули демократи.Завдяки демократам ситуація нормалізувалася.

2002-2012 рр. – Президент Георгій Пирванов (був два терміни) – країна стала членом НАТО та увійшла до ЄС.

2012-2017 рр. – президент Росен Плевнелієв.

2017 р. – президент Румен Радев

Румунія

1991 р. – Конституція, президент з жовтня 1992 р. – Й. Ілієску

Січень 1992 р. – Румунія визнала незалежність України та встановила з нею дипломатичні відносини

Середина 1993 р. – страйки

1993 р. – країна стала членом Ради Європи, а через два роки асоційований член ЄС

1996 р. – президент Еміль Константинеску, на виборах до парламенту перемогу отримали право центристи.(понад 60% с/г земель перейшло в приватну власність, зростало дрібне і середнє підприємництво).

1997 р. – укладено українсько-румунсьу угоду про добросусідство та співробітництво.

2000 р. – президент стає Ілієску. Народ думав, що цей президент поверне країні соціальну стабільність, проте сподівання не виправдалася.

2004 р. – Румунія увійшла до НАТО.

2004-2014 рр. – президент Траян Басеску

2007 р. – Румунія стала членом ЄС.

2014 р.- президент Клаус Йоганніс

Чехія і Словаччина

Чехія

1991 р . – закон про люстрацію, за яким колишній партійній номенклатурі заборонялося обіймати державні посади.

1991 р. – програма ринкових реформ міністра фінансів Вацлава Клауса – лібералізація цін, стабілізація грошової одиниці і приватизація державної власності.

1 вересня 1992 р. – Словаччина проголосила себе суверенною державою. Наприкінці листопада 1992 р. Федеральні збори заявили про припинення існування ЧСФР і поділ її на окремі республіки.

16 грудня 1992 р. – прийнято  Конституцію суверенної Чеської Республіки.

1 січня 1993 року на карті постало дві суверенні держави – Чеська Республіка і Словацька Республіка.

Першим президентом Чеської Республіки став Вацлав Гавел- Чехія приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру».

1996 р. – Чехія стала членом ОБСЄ та Ради Європи.

1999 р. – увійшла до НАТО, 2004 р. – до ЄС.

8 грудня 1991 р. – Чехословаччина визнала незалежність України.

Квітень 1995 р. – Чехія та Україна підписали договір про добросусідство та співробітництво.

2003 р. – президент В.Клаус (засудив вторгнення США до Іраку, але підтримав присутність американських військових сил у Чехії для посилення її протиракетної оборони).

2007 р. – В.Клаус останнім серед лідерів країн ЄС підписав Лісабонську угоду.

2013 р. – президент Мілош Земан.

Словаччина

1993 р. – Конституція – Словаччина – парламентська республіка.

1995 р. – приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру»

1994 р.- незначне зростання економіки(з’явилися кооперативи та акціонерні товариства)

1999 р. – президент Рудольф Шустер- розпочав здійснення прискореної інтеграції країни до західноєвропейських структур і широке залучення іноземних інвестицій.)

2004 р. – Словаччину прийняли до НАТО та ЄС.

1993 р. укладено угоду з Україною про добросусідство та співробітництво.

2004-2014 рр. – президент Іван Гашпарович, а у 2014 – Андрей Кіска.

Югославія

З 1990 р. розпочалися процеси розпаду Югославської федерації.

1990 р. під впливом подій у Центрально-Східній Європі федеральна влада погодилася на проведення виборів до законодавчих органів.

На виборах у Сербії 80 % мандатів отримала Сербська Соціалістична партія. У Чорногорії перемогу здобули комуністи. У Боснії та Герцеговині – національно орієнтовані мусульманські, сербські та хорватські сили, у Македонії – прибічники національного порятунку та македонського суверенітету.

Словенія першою з суб’єктів федерації почала формувати окрему армію.

1992 р. Хорватія а Словенія стали першими державами, які визнав ЄС.

Югославські війни – низка збройних конфліктів, що відбувалися на території колишньої федеративної Югославії в 1991 -2001 рр. Їх суть полягала у прагненні народів здобути незалежність і протидіяти силам, які намагалися не допустити цього. Завершилося утворенням нових незалежних держав.

У Миротворчих місіях ООН у Югославії взяло участь 14 тис. українських військовослужбовців, 21 особа загинула.

Громадянська війна в Югославії завершилася утворенням нових незалежних держав – Словенії, Хорватії, Македонії та Боснії т а Герцеговини.

У 2006 р. – державний  союз Сербії та Чорногорії розпався на окремі держави.

Завдання : опрацювати матеріал, зробити конспект. Cкрін надіслати у вайбер. 15.09.2020

Тема:ПЕРЕБУДОВА В СРСР та «Оксамитові революції» в Європі

Криза, яка охопила країни соцтабору наприкінці 80-х рр. проявилася в економічній, політичній, ідеологічній та моральній сферах. Політичне банкрутство керівництва правлячих партій, недосконалість адміністративно-командних принципів управління та небажання більшості населення жити за авторитарного режиму – все це створило виникнення революційної ситуації. Важливим каталізатором цих процесів було послаблення лідера соцтабору – СРСР, який після приходу М. Горбачова до влади започаткував «нове мислення» та розпочав курс на деескалацію конфлікту з Заходом, водночас послабився тиск на колишніх сателітів. Зміни в СРСР з піднесенням були сприйняті в Угорщині, Польщі, Югославії, де розпочалася реформування нової політичної системи. Проте в Румунії, НДР, Болгарії консервативно-бюрократичні сили та лідери цих країни негативно ставились до політики Горбачова, вбачаючи в ній можливість втрати свого монопольного права на владу. Важливим чинником був національний, його прояви були відмінними в різних країнах і залежали від національних традицій.

Події 1989 – 1990 рр. за своїм характером були революційними, оскільки кардинально змінювали характер суспільно-політичних і соціально-економічних відносин у регіоні. Форми та методи демократичних революцій були різними – від «оксамитової» революції, тобто мирної до кривавих зіткнень у Румунії, що призвели до численних жертв.
У кожній країні революційні події мали свою специфіку.

Перебудова – це період наведених спроб реформування в умовах загострення кризи радянської системи, загострення національних суперечностей, краху  соціалістичних ідеалів і розпаду СРСР.

ДЕМОКРАТИЧНІ РЕВОЛЮЦІЇ (1989-1991)

Спільні ознаки

Особливості

 

Революції розгорталися майже одночасно  у другій половині 1989¬-1990 рр.

Широка участь у революційних подіях народних мас: масові страйки, демонстрації, акти громадянської непокори.  Студентство, що було каталізатором усіх подій, першим розпочинало виступи.

Провідну роль у цих подіях відіграла інтелігенція.

Робітники склали основну масу страйкарів і демонстрантів.

Усіх представників суспільства об’єднала спільна мета — прагнення ліквідувати монопольну владу правлячих комуністичних і робітничих партій

 

Події у Польщі розпочалися ра-ніше за усіх, ще на початку 80-х років, і були розведені у часі.

Партійна верхівка Угорщини добровільно склала свої владні повноваження.

У Чехословаччині події розгор-талися мирним, безкровним шляхом.

Події в Румуні супроводжувались насильством.

Революція в Югославії йшла паралельно з розпадом країни і призвела до тривалого міжна-ціонального конфлікту і війни.Польща. У ПНР поворотним моментом у протистоянні опозиції з владою стало проведення «круглого столу» у лютому – квітні 1983 р. Лідером опозиції виступив Лех Валенса, що очолював робітничий союз «Солідарність». У ході засідань «круглого столу» була досягнута угода про визнання за опозицією права на відкриту діяльність, легалізацію «Солідарності», про реформу парламенту та виборчого закону.

На виборах 1989 р. «Солідарність» здобула абсолютну перемогу, Польська об’єднана робітнича партія зазнала поразки., у січні 1989 р. вона трансформувалась у Соціал-демократію Республіки Польща та стала на засади демократії. А Лех Валенса став президентом країни, Польща розпочала побудову демократичної держави з ринковою економікою.

Чехословаччина. Після «Празької весни» у Чехословаччині посилювалася реакція. Як наслідок, активізувався опозиційний дисидентський рух. 1 вересня 1977 р. група діячів науки і культури виступила з відозвою, у якій розкрила основний зміст і головні вимоги демократичного суспільства, так звана «Хартія-77». Лідером чеського дисидентського руху був Вацлав Гавел, тричі засуджений.

Революційні події розпочалися з придушення міліцією студентської демонстрації 17 листопада 1989 р. Наступного дня було створено Громадянський форму – патріотичний, демократичний фронт, який об’єднав противників комуністичного режиму. Революція відбувалась виключно мирним шляхом. Наприкінці листопада 1989 р. Федеральні збори скасували монопольну роль КПЧ, а 29 грудня 1989 р. президентом було обрано Вацлава Гавела.

Угорщина. Характер революції в Угорщині був мирним. Конференція угорської соціалістичної робітничої партії ухвалила програму стабілізації економіки та скорочення зовнішньої заборгованості. У країні поширювалася гласність, почали виникати нові партії та організації.

Влітку 1989 р. розпочалися перемовини між УСРП, громадськими організаціями та опозиційними партіями, було досягнуто консенсусу, щодо необхідності багатопартійності. Згодом парламент прийняв закони, які забезпечували дотримання вільного волевиявлення громадян на виборах, а 23 жовтня 1989 р. Державні збори Угорщини ухвалили зміни до конституції, держава стала називатись – Угорською Республікою. 25 березня 1990 р. відбулись вільні парламентські вибори, розпочалась лібералізація суспільно-політичного та економічного життя.

Болгарія. Особливістю суспільно-політичного розвитку Болгарії був чітко виражений авторитарний характер управління, тривалий час Болгарію очолював Тодор Живков.
Каталізатором революційного вибуху стало погіршення економічного становища країни. Член політбюро ЦК БКП, міністр закордонних справ П. Младенов 24 жовтня 1989 р. надіслав листа Живкову з протестом проти його методів та принципів управління. 10 листопада під тиском ЦК БКП Тодор Живков подав у відставку. Згодом БКП трансформувалась в Болгарську соціалістичну партію. Першим всенародно обраним президентом став Желєв у 1992 р., в країні розпочалась лібералізація та перехід до ринкової економіки

Румунія. Протягом другої половини ХХ ст. в Румунії сформувався тоталітарний режим Ніколас Чаушеску, який разом зі своїм оточенням грабували країну, доводячи населення до зубожіння. З опозицією було повністю покінчено.

Ключовою подією революції стали крив ваві зіткнення 16 – 17 грудня 1989 р., коли загинуло понад 100 осіб, та 200 було поранено. Це збурило всю країну, народ масово піднявся на антиурядові протести. Загострення політичної ситуації змусило Чаушеску разом з дружиною покинути столицю, 25 грудня його було впіймано та засуджено до розстрілу разом з дружиною Єленою.
           Декретом ради Фронту національного порятунку від 29 травня 1990 р. Соціалістична Республіка Румунія отримала назву Румунія.

У 1970-1986 рр. кризові явища в країнах Центрально-Східної Європи набули системного характеру. Системні кризи стали передумовою для демонтажу комуністичних режимів у країнах регіону. Різні шляхи повалення комуністичних режимів у країнах Центрально-Східної Європи були обумовлені характером їхньої політики та особливостями антикомуністичної опозиції.

 

 

Завдання

1.Використовуючи матеріал підручника  параграф 11-  https://drive.google.com/file/d/1v4VyO4Ms877Xd-ze1G7_Hk25NVXAaKvb/view?usp=sharingg та поданий сьогодні складіть таблицю  «Демократичні революції наприкінці 80-х – на початку 90-х р.р. ХХ ст..»).

Польща

Чехословаччина

Угорщина

Болгарія

Румунія

Югославія

 

 

 

 

 

 

      2. Дайте письмову відповідь на запитання: 1) Коли в Польщі виникла Незалежна самоврядна професійна спілка «Солідарність»? 2) Яку назву отримала Угорщина в 1989 р.? 3) Хто став Президентом Болгарії в серпні 1990 р.? 4) Яка політична сила здобула перемогу на парламентських виборах 1989 в Румунії?5) Чому події 1989 р. в Чехословаччині називають «оксамитовою революцією»?

 

 

 

 

 

 

  

Немає коментарів:

Дописати коментар

      8 травня Дня пам'яті та примирення   У рамках відзначення 8 травня Дня пам'яті та примирення з метою вшанування подвигу Україн...